השקעה במניות או בנדל"ן השוואה

תוכן עניינים
מעוניינים לפרסם כתבה אצלנו באתר ?
אהבתם?
שתפו עם החברים!

אחד מהגורמים הממריצים את הכלכלה העולמית, כמו גם את הכלכלה במדינת ישראל הקטנה, הוא הון עודף הנצבר אצל חוסכים רבים, שכירים ועצמאיים כאחד, בני שכבות הביניים. במקום שבו אין אפיקי השקעה הנושאים רווחים משמעותיים, נותרו למעשה רק שני אפיקי השקעה משמעותיים: האפיק הראשון הוא רכישת נכסי נדל"ן וקבלת הכנסה פאסיבית מהם בדמות שכר דירה, או לחילופין מכירת הנכסים ברווחים גבוהים. הדרך השנייה הינה רכישת מניות או ניירות ערך אחרים, במטרה למכור אותם במחיר גבוה יותר או להשאיר אותם במטרה לקבל דיבידנדים או הכנסות אחרות, המוצעות מעת לעת על ידי החברות שהנפיקו את המניות. מה עדיף, רכישת מניות או נכסי נדל"ן? איזה אפיק השקעה מניב רווחים גבוהים יותר? בשורות הבאות נערוך השוואה בין שני התחומים, שכל אחד מהם הוא בבחינת קטר המוביל את המערכת הפיננסית הן בעולם והן במדינת ישראל.

 

רכישת מניות או נדלן

למעשה, כשמדברים על שני התחומים הללו, המסקנה הכמעט מתבקשת היא שאף אחד מהם איננו עדיף על האחר. זאת, הן כשבוחנים את הרווחים לטווח הקצר והן אם בוחנים את הרווחים לטווח הארוך. למרות החדשות שנשמעות חדשות לבקרים על נפילה של חברות גדולות וירידת הערך של המניות שלהן, הנתונים לטווח הארוך הם מעודדים למדיי. כאשר בוחנים את הבורסות בארה"ב, מתברר שהן נמצאות בימים האלה בשיא של כל הזמנים והשיאים נשברים בכל יום מחדש. גם הבורסה הישראלית נמצאת, בהתאמה, במצב של גאות. זאת, הן משום הקורלציה לבורסה בארה"ב והן משום העובדה שבמדינת ישראל אין אפיקי השקעה משתלמים יותר מאשר ניירות ערך, ובעיקר רכישת מניות.

מנגד, הנדל"ן בישראל נמצא גם כן בתהליך מתמשך של עליות מחירים, לא מעט אנליסטים גורסים שעליות המחירים הללו אינן יכולות להימשך, ושהכדאיות של רכישת נדל"ן ירדה מאד. ועדיין, נכסי נדל"ן נחטפים כלחמניות טריות ועדיין חלקם הגדול מביב רווחים נאים והכנסה פסיבית לרוכשים, בעיקר בדמות שכר דירה קבוע.

עם זאת, בשני אפיקי ההשקעה האלה חשוב להשקיע באופן מקצועי ומושכל, וללמוד אותם הטרם מפנים את השקל הראשון להשקעה. כמו שרכישת נדל"ן לא איכותי עלולה לגרום להפסדים, כך רכישת מניה בעייתית יכולה לגרום להפסדים ואלילו לאבדן מלא של ההשקעה, כפי שאכן אירע לא אחת במהלך השנים.

בית למכירה

 

איפה ניתן להפיק רווחים גבוהים יותר

למרות האמור לעיל ולמרות העובדה שבשני התחומים אפשר בהחלט לייצר רווחים נאים, עדיין ניתן לומר כי רכישת מניות היא בעלת פוטנציאל גבוה יותר לרווחיות. נכון להיום ההזדמנויות בתחום אכן קורצות יותר ולפחות כשמדובר בטווח הקצר או הבינוני, המניות הן אפיק השקעה איכותי הרבה יותר. אין בכך, כמובן, בכדי לפגוע במקומו של הנדל"ן כאפיק השקעה חשוב, אבל נכון לכתיבת שורות אלה, רכישת מניות עשויה להניב תשואות גבוהות יותר.

כתבות נוספות
שאולי תאהבו